@echo off

set /p KZM=请输入文件扩展名(以回车结束):
set /p XG=请输入要修改的文字(以回车结束):
set /p JG=请输入要改成的文字(若是删除则直接回车,以回车结束):

for /f “delims=” %%i in (‘dir /b /a-d “*.%KZM%”‘ ) do (
set tmp=%%i
setlocal EnableDelayedExpansion
set “tmp=!tmp:%XG%=%JG%!”
ren “%%i” “!tmp!”
endlocal
)

pause>nul

廣告